Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 232kWORD 145k
Torstai 21. marraskuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Määrärahojen siirrot
 3.Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I (keskustelu)
 4.Verotusta koskeva toimintaohjelma ***I (keskustelu)
 5.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2012 esittely (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Horisontti 2020 - Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020) ***I (äänestys)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset (jatkoa)
  8.1.Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  8.2.Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma ***I (äänestys)
  8.3.Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ***I (äänestys)
  8.4.Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma (2014–2020) ***I (äänestys)
  8.5.Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma * (äänestys)
  8.6.Euroopan tilastot ***I (äänestys)
  8.7.Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma ***I (äänestys)
  8.8.Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I (äänestys)
  8.9.Verotusta koskeva toimintaohjelma ***I (äänestys)
  8.10.Tullitoimintaa koskeva toimintaohjelma ***I (äänestys)
  8.11.Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II) ***I (äänestys)
  8.12.Dohan kehitysohjelman tilanne (äänestys)
  8.13.Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma: Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (äänestys)
  8.14.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen (äänestys)
  8.15.Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta (äänestys)
  8.16.EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 13.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 14.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 15.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  15.1.Bangladeshin ihmisoikeudet ja tulevat vaalit
  15.2.Qatarin siirtotyöläisten tilanne
  15.3.Oikeudenmukainen oikeudenkäyttö Boliviassa ja erityisesti Előd Tóásón ja Mario Tadicin tapaukset
 16.Äänestykset
  16.1.Bangladeshin ihmisoikeudet ja tulevat vaalit (äänestys)
  16.2.Qatarin siirtotyöläisten tilanne (äänestys)
  16.3.Oikeudenmukainen oikeudenkäyttö Boliviassa ja erityisesti Előd Tóásón ja Mario Tadicin tapaukset (äänestys)
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti alueiden komitea on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirroista INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 ja INF 8/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti oikeusasiamies on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta 4/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 3 kohdan ja 27 artiklan mukaisesti oikeusasiamies on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta 5/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta V/AB-07/C/13.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta 2/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettu on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta 1/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta INF 4/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan ulkosuhdehallinnon esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoja 1/2013 ja 2/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta oikeusasiamiehen esittämiä hankkeita, jotka koskevat määrärahasiirtoja 4/2013 ja 5/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa INF 4/2013.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa V/AB-07/C/13.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoja INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 ja INF 8/2013.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirtoesitykset DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 ja DEC 35/2013.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on hyväksynyt komission määrärahasiirtoesitykset DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) ja DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 50 artikan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen esittämää hanketta, joka koskee sen organisaatiokaavion muuttamista.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 ja 7 kohdan mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle uusista Egyptissä sijaitsevista toimitiloistaan.


3. Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug esitteli mietinnön.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Edite Estrela S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franco Bonanini, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly ja Zbigniew Ziobro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerben-Jan Gerbrandy, ja Theodor Dumitru Stolojan.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Jutta Haug.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.8.


4. Verotusta koskeva toimintaohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan esitteli mietinnön.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Hynek Fajmon (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Liem Hoang Ngoc S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Auke Zijlstra, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi ja Mojca Kleva Kekuš.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Theodor Dumitru Stolojan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.9.


5. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2012 esittely (keskustelu)

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2012 esittely (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) esitteli asian.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta ja Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marta Andreasen ECR-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa ja Jean-Pierre Audy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira ja Gerben-Jan Gerbrandy neuvoston poissaolosta (puhemies pani asian merkille).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.30 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Sophia in 't Veld käytti puheenvuoron puhelinviestinnän ja sähköisen viestinnän turvallisuusriskeistä parlamentin sisällä (puhemies pani asian merkille).


6.1. Horisontti 2020 - Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0499)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0499)

Puheenvuorot:

Teresa Riera Madurell (esittelijä) ennen äänestystä.


7. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Länsi-Pohjolan neuvoston valtuuskunnan.


8. Äänestykset (jatkoa)

8.1. Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0500)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0500)


8.2. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0501)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0501)


8.3. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0502)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0502)


8.4. Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma (2014–2020) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0503)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0503)


8.5. Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020"(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0504)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0504)


8.6. Euroopan tilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0505)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0505)

Puheenvuorot:

Liem Hoang Ngoc (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


8.7. Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0506)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0506)


8.8. Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0507)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0507)


8.9. Verotusta koskeva toimintaohjelma ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0508)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0508)


8.10. Tullitoimintaa koskeva toimintaohjelma ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0509)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0509)


8.11. Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0510)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0510)


8.12. Dohan kehitysohjelman tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0492/2013, B7-0493/2013 ja B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0492/2013

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0493/2013

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0494/2013

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0511)

Puheenvuorot:

Pablo Zalba Bidegain esittääkseen tarkistukseen 5 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.13. Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma: Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0512)


8.14. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen (äänestys)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisesta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen pohjalta) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0513)


8.15. Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta (äänestys)

Mietintö Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta [2013/2125(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0514)


8.16. EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0515)

Puheenvuorot:

Pervenche Berès äänestyksen jälkeen.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić ja Bernd Posselt

Mietintö Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson ja Seán Kelly

Mietintö Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Mietintö Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Mietintö Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock ja Bernd Posselt

Mietintö Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Mietintö Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Mietintö Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Mietintö Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Dohan kehitysohjelman tilanne - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Mietintö Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly ja Bernd Posselt

Mietintö Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan ja Seán Kelly.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Mario Borghezio on esittänyt parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevan pyynnön, joka liittyy torinolaisessa tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


13. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Itävallan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Richard Seeberin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


14. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan ja täytäntöönpanovallan myöntämisen osalta (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 22. marraskuuta 2013.


15. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 19.11.2013, kohta 3).


15.1. Bangladeshin ihmisoikeudet ja tulevat vaalit

Päätöslauselmaesitykset B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 ja B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset B7-0497/2013 ja B7-0531/2013.

Phil Bennion käytti puheenvuoron puheajasta.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion ja Jean Lambert esittelivät päätöslauselmaesitykset B7-0539/2013, B7-0541/2013 ja B7-0544/2013.

Puheenvuorot: Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu ja Eija-Riitta Korhola.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 16.1.


15.2. Qatarin siirtotyöläisten tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ja B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Barbara Lochbihler esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn ja Corina Creţu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr ja Carl Schlyter.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 16.2.


15.3. Oikeudenmukainen oikeudenkäyttö Boliviassa ja erityisesti Előd Tóásón ja Mario Tadicin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 ja B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, Monica Luisa Macovei, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jürgen Klute, Sari Essayah ja Csaba Sógor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marie-Christine Vergiat.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 16.3.


16. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


16.1. Bangladeshin ihmisoikeudet ja tulevat vaalit (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 ja B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0497/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 ja B7-0544/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella ja Mojca Kleva Kekuš S&D-ryhmän puolesta;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0516)

(Päätöslauselmaesitys B7-0539/2013 raukesi.)


16.2. Qatarin siirtotyöläisten tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ja B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0498/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 ja B7-0536/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt ja Mojca Kleva Kekuš S&D-ryhmän puolesta;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0517)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0532/2013 ja B7-0533/2013 raukesivat.)


16.3. Oikeudenmukainen oikeudenkäyttö Boliviassa ja erityisesti Előd Tóásón ja Mario Tadicin tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 ja B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0499/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 ja B7-0542/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0518)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0540/2013 ja B7-0543/2013 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Véronique De Keyser esitti tarkistukseen 5 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli kymmenesosa läsnä olleista jäsentä vastusti sitä.


17. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

EMPL-valiokunta

- EU:n talouden rahoittaminen pitkällä aikavälillä (2013/2175(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 37 artikla)

- Direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttaminen Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: REGI, JURI (työjärjestyksen 37 artikla)

- Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien yhteinen hallinta sekä musiikkiteosten verkkokäyttöä sisämarkkinoilla koskeva usean alueen kattava oikeuksien lisensointi (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: CULT, ITRE, INTA, IMCO

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 13/11/2013)

ECON-valiokunta

- Tutkimusraportti troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta (2013/2277(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, EMPL, CONT)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 50 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 13/11/2013)

- Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)
(lausuntoa varten: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO) (työjärjestyksen 50 artikla)

- Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointi (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: PECH, BUDG, ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Virallinen valvonta ja muut viralliset toimet, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: PECH, AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Kasvien lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Eläinten terveys (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: PECH, ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävä määräraha vuonna 2013 (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 50 artikla)

Väliaikainen mietintö (työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohta)
(puheenjohtajakokouksen päätös 13/11/2013)

LIBE-valiokunta

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP))

Työjärjestyksen muuttaminen (työjärjestyksen 212 artiklan 1 kohta)

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin työjärjestyksen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä ja puolustamista koskevan 7 artiklan muuttaminen (2013/2031(REG))
lausuntoa varten: JURI


19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 38/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 40/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 41/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

PECH, TRAN

- Määrärahasiirtoesitys DEC 43/2013 - Pääluokka III – Komissio (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron pyytääkseen, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy kutsutaan puhumaan parlamentille joulukuun 2013 täysistuntojakson aikana ennen Eurooppa-neuvoston 18. ja 19. joulukuuta 2013 pidettävää kokousta (puhemies pani asian merkille).


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 9. joulukuuta 2013 - 12. joulukuuta 2013.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö