Index 
Jegyzőkönyv
PDF 241kWORD 177k
2013. november 21., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Előirányzatok átcsoportosítása
 3.Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I (vita)
 4.Adóügyi cselekvési program ***I (vita)
 5.A Számvevőszék 2012. évi éves jelentésének ismertetése (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) ***I (szavazás)
 7.Köszöntés
 8.Szavazások órája (folytatás)
  
8.1.A „Horizont 2020” program (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályai ***I (szavazás)
  
8.2.Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs terve ***I (szavazás)
  
8.3.Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet ***I (szavazás)
  
8.4.A vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképessége (2014–2020) ***I (szavazás)
  
8.5.A „Horizont 2020” program (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program * (szavazás)
  
8.6.Európai statisztikák ***I (szavazás)
  
8.7.A társadalmi változásra és innovációra irányuló program ***I (szavazás)
  
8.8.Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I (szavazás)
  
8.9.Adóügyi cselekvési program ***I (szavazás)
  
8.10.Vámügyi cselekvési program ***I (szavazás)
  
8.11.A biztosítás és viszontbiztosítás (Szolvencia II) ***I (szavazás)
  
8.12.A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása (szavazás)
  
8.13.„Vállalkozás 2020” cselekvési terv: A vállalkozói szellem felélénkítése Európában (szavazás)
  
8.14.A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (szavazás)
  
8.15.Európai védelmi technológiai és ipari bázis (szavazás)
  
8.16.A GMU szociális dimenziójának erősítése (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A képviselő mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 13.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 14.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 15.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
15.1.Banglades: emberi jogok és a közelgő választások
  
15.2.Katar: a migráns munkavállalók helyzete
  
15.3.Tisztességes igazságszolgáltatás Bolíviában, különös tekintettel Tóásó Előd és Mario Tadic ügyére
 16.Szavazások órája
  
16.1.Banglades: emberi jogok és a közelgő választások (szavazás)
  
16.2.Katar: a migráns munkavállalók helyzete (szavazás)
  
16.3.Tisztességes igazságszolgáltatás Bolíviában, különös tekintettel Tóásó Előd és Mario Tadic ügyére (szavazás)
 17.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 18.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 21.A következő ülések időpontja
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
László SURJÁN alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Régiók Bizottsága tájékoztatta a költségvetési hatóságot az INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 és INF 8/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatról.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében az európai ombudsman tájékoztatta a költségvetési hatóságot a 4/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatról.

A költségvetési rendelet 25. cikkének (3) bekezdése és 27. cikke értelmében az európai ombudsman tájékoztatta a költségvetési hatóságot az 5/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatról.

A költségvetési rendelet 25. cikkének értelmében a Számvevőszék tájékoztatta a költségvetési hatóságot a V/AB-07/C/13. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatról.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében az Európai Külügyi Szolgálat tájékoztatta a költségvetési hatóságot a 2/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatról.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében az európai adatvédelmi biztos tájékoztatta a költségvetési hatóságot az 1/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatról.

A költségvetési rendelet 25. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tájékoztatta a költségvetési hatóságot az INF 4/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatról.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Külügyi Szolgálat 1/2013. és 2/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az európai ombudsman 4/2013. és 5/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 4/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Számvevőszék V/AB-07/C/13. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottsága INF 4/2013., INF 5/2013., INF 6/2013., INF 7/2013. és INF 8/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 26/2013., DEC 27/2013., DEC 30/2013., DEC 33/2013., DEC 34/2013. és DEC 35/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatok jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság jóváhagyta a Bizottság DEC 26/2013. (N7-0082/2013 – C7-0306/2013 – 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013. (N7-0085/2013 – C7-0354/2013 – 2013/2261(GBD)) és DEC 35/2013. (N7-0093/2013 – C7-0380/2013 – 2013/2268(GBD)) számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

A költségvetési rendelet 50. cikke (1) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Számvevőszék saját szervezeti felépítésében való változtatásra irányuló javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 203. cikke (5) és (7) bekezdése értelmében az Európai Külügyi Szolgálat tájékoztatta a költségvetési hatóságot új egyiptomi irodáiról.


3. Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I (vita)

Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Richard Seeber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Franco Bonanini, független, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly és Zbigniew Ziobro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bánki Erik, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerben-Jan Gerbrandy, és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal: Janez Potočnik és Jutta Haug.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.8. pont


4. Adóügyi cselekvési program ***I (vita)

Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós adóügyi cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – 2011/0341B(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Hynek Fajmon (a BUDG bizottság véleményének előadója), Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liem Hoang Ngoc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi és Mojca Kleva Kekuš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Jaroslav Paška és Franz Obermayr.

Felszólal: Algirdas Šemeta és Theodor Dumitru Stolojan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 8.9. pont


5. A Számvevőszék 2012. évi éves jelentésének ismertetése (vita)

A Számvevőszék 2012. évi éves jelentésének ismertetése (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (a Számvevőszék elnöke) rövid ismertetést tart.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa és Jean-Pierre Audy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender és Franz Obermayr.

Felszólal: Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira és Gerben-Jan Gerbrandy, a Tanács távollétével kapcsolatban (Az elnök tudomásul veszi).

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.30-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Sophia in 't Veld a Parlamentben folytatott telefonbeszélgetések és elektronikus kommunikáció biztonságát fenyegető kockázatokról. (Az elnök tudomásul veszi).


6.1. A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) ***I (szavazás)

Jelentés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0499)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0499)

Felszólalások

Teresa Riera Madurell (előadó), a szavazás előtt.


7. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az Északi Tanács hivatalos galérián helyet foglaló küldöttségét.


8. Szavazások órája (folytatás)

8.1. A „Horizont 2020” program (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályai ***I (szavazás)

Jelentés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0500)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0500)


8.2. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs terve ***I (szavazás)

Jelentés „Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs terve: az EIT hozzájárulása az innovatívabb Európához” című európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0501)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0501)


8.3. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0502)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0502)


8.4. A vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképessége (2014–2020) ***I (szavazás)

Jelentés a vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0503)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0503)


8.5. A „Horizont 2020” program (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program * (szavazás)

Jelentés a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0504)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0504)


8.6. Európai statisztikák ***I (szavazás)

Jelentés az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0505)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0505)

Felszólalások

Liem Hoang Ngoc (előadó), a szavazás után.


8.7. A társadalmi változásra és innovációra irányuló program ***I (szavazás)

Jelentés a társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)] – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0506)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0506)


8.8. Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I (szavazás)

Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0507)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0507)


8.9. Adóügyi cselekvési program ***I (szavazás)

Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós adóügyi cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – 2011/0341B(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0508)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0508)


8.10. Vámügyi cselekvési program ***I (szavazás)

Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0509)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0509)


8.11. A biztosítás és viszontbiztosítás (Szolvencia II) ***I (szavazás)

Jelentés a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés és alkalmazás határideje, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0680 – C7-0315/2013 – 2013/0327(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P7_TA(2013)0510)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P7_TA(2013)0510)


8.12. A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0492/2013, B7-0493/2013 és B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0492/2013

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0493/2013

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0494/2013

Elfogadva. (P7_TA(2013)0511)

Felszólalások

Pablo Zalba Bidegain, aki az 5. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


8.13. „Vállalkozás 2020” cselekvési terv: A vállalkozói szellem felélénkítése Európában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0512)


8.14. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) – Külügyi Bizottság. Előadó: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0513)


8.15. Európai védelmi technológiai és ipari bázis (szavazás)

Jelentés az európai védelmi technológiai és ipari bázisról [2013/2125(INI)] – Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0514)


8.16. A GMU szociális dimenziójának erősítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P7_TA(2013)0515)

Felszólalások

Pervenche Berès, a szavazás után.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Teresa Riera Madurell-jelentés – A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić és Bernd Posselt

Christian Ehler-jelentés – A7-0428/2012
Martina Anderson és Seán Kelly

Marisa Matias-jelentés – A7-0422/2012
Jo Leinen

Philippe Lamberts-jelentés – A7-0403/2012
Seán Kelly

Jürgen Creutzmann-jelentés – A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock és Bernd Posselt

Liem Hoang Ngoc-jelentés 0 A7-0436/2012
Seán Kelly

Jutta Steinruck-jelentés – A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Jutta Haug -jelentés – A7-0294/2012
Seán Kelly és Dubravka Šuica

Theodor Dumitru Stolojan-jelentés – A7-0399/2012
Seán Kelly

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása – (2013/2740(RSP)) – (B7-0492/2013B7-0493/2013B7-0494/2013)
Charles Tannock

Maria Eleni Koppa-jelentés – A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly és Bernd Posselt

Michael Gahler-jelentés – A7-0358/2013
Adam Bielan és Seán Kelly.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.20-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A képviselő mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Mario Borghezio kérelmet nyújtott be képviselői mentelmi jogának és kiváltságainak a torinói bíróság előtt folyamatban lévő bírósági eljárás keretében történő fenntartása érdekében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


13. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes osztrák hatóságok kérelmezték Richard Seeber képviselői mentelmi jogának felfüggesztését.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


14. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács álláspontja első olvasatban a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))
utalva, illetékes: INTA

– A Tanács álláspontja első olvasatban a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))
utalva, illetékes: TRAN

– A Tanács álláspontja első olvasatban a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))
utalva, illetékes: INTA

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2013. november 22.


15. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2013.11.19-i jegyzőkönyv, 3. pont.)


15.1. Banglades: emberi jogok és a közelgő választások

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 és B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser és Charles Tannock előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat (B7-0497/2013 és B7-0531/2013).

Felszólal: Phil Bennion a felszólalási idővel kapcsolatban.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion és Jean Lambert előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat (B7-0539/2013, B7-0541/2013 és B7-0544/2013).

Felszólal: Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 16.1. pont


15.2. Katar: a migráns munkavállalók helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 és B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake és Barbara Lochbihler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn és Corina Creţu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr és Carl Schlyter.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 16.2. pont


15.3. Tisztességes igazságszolgáltatás Bolíviában, különös tekintettel Tóásó Előd és Mario Tadic ügyére

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 és B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Gál Kinga, Charles Tannock, Jürgen Klute, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt, és Marietje Schaake előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Monica Luisa Macovei, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jürgen Klute, Sari Essayah és Sógor Csaba, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marie-Christine Vergiat.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Morvai Krisztina és Seán Kelly.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.11.21-i jegyzőkönyv, 16.3. pont


16. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


16.1. Banglades: emberi jogok és a közelgő választások (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 és B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0497/2013

(amely a B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 és B7-0544/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella és Mojca Kleva Kekuš, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2013)0516)

(A B7-0539/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


16.2. Katar: a migráns munkavállalók helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 és B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0498/2013

(amely a B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 és B7-0536/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt és Mojca Kleva Kekuš, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou és Iñaki Irazabalbeitia Fernández, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias és Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2013)0517)

(A B7-0532/2013 és B7-0533/2013 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


16.3. Tisztességes igazságszolgáltatás Bolíviában, különös tekintettel Tóásó Előd és Mario Tadic ügyére (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 és B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0499/2013

(amely a B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 és B7-0542/2013 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Gál Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Sógor Csaba, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P7_TA(2013)0518)

(A B7-0540/2013 és B7-0543/2013 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Véronique De Keyser aki az 5. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet nem fogadnak el, mivel a jelenlévő képviselők több mint egytizede ellenzi.


17. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


18. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérése

EMPL bizottság

– Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása (2013/2175(INI))
utalva, illetékes: ECON
vélemény: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 37. cikke)

– A 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosítása (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS))
utalva, illetékes: ECON
vélemény: REGI, JURI (az eljárási szabályzat 37. cikke)

– A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezése (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))
utalva, illetékes: JURI
vélemény: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (article 37 du règlement)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2013. 11. 13-i határozatát követően)

ECON bizottság

– Vizsgálati jelentés a Trojka (EKB, Bizottság és IMF) szerepéről és tevékenységeiről, tekintettel az eurótérséggel kapcsolatos programban részt vevő országokra (2013/2277(INI))
vélemény: AFCO, EMPL, CONT

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2013. 11. 13-i határozatát követően)

– Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))

utalva, illetékes: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelése (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
utalva, illetékes: AGRI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: PECH, BUDG, ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett ellenőrzések és tevékenységek (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: PECH, AGRI utalva, illetékes: AGRI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A növényi szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala (a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó jog) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
utalva, illetékes: AGRI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– Állategészségügy (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))

utalva, illetékes: AGRI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: PECH, ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– Az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk 2013-ban (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
utalva, illetékes: REGI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 50. cikke)


Időközi jelentés (az eljárási szabályzat 81. cikkének (3) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezletének 2013. 11. 13-i határozatát követően)

LIBE bizottság

– Időközi jelentés az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0534 - (2013/0255(APP))

Az eljárási szabályzat módosítása (az eljárási szabályzat 212. cikkének (1) bekezdése)

AFCO bizottság

- Az eljárási szabályzat módosítása a képviselői mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása vonatkozásában (2013/2031(REG))
vélemény: JURI


19. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be

- Javaslat a DEC 38/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 40/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 41/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

PECH, TRAN

- Javaslat a DEC 43/2013. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG


20. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.

°
° ° °

Felszólal Jean-Pierre Audy, aki kéri, hogy Herman Van Rompuy-t, az Európai Tanács elnökét hívják meg a Parlament 2013. decemberi ülésére, hogy az Európai Tanács 2013. december 18–19-i ülése előtt szólaljon fel. (Az elnök tudomásul veszi.)


21. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2013. december 9–12.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat