Indiċi 
Minuti
PDF 247kWORD 181k
Il-Ħamis, 21 ta' Novembru 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 3.Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (*) ***I (dibattitu)
 4.Programm ta' azzjoni għat-tassazzjoni (*) ***I (dibattitu)
 5.Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2012 (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Orizzont 2020 - programm qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni (2014-2020) ***I (votazzjoni)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  8.1.Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f'Orizzont 2020 ***I (votazzjoni)
  8.2.L-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I (votazzjoni)
  8.3.Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I (votazzjoni)
  8.4.Il-Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (2014 - 2020) ***I (votazzjoni)
  8.5.Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 * (votazzjoni)
  8.6.L-Istatistika Ewropea ***I (votazzjoni)
  8.7.Programm tal-UE għall-bidla soċjali u l-innovazzjoni ***I (votazzjoni)
  8.8.Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (*) ***I (votazzjoni)
  8.9.Programm ta' azzjoni għat-tassazzjoni (*) ***I (votazzjoni)
  8.10.Programm ta' azzjoni għad-dwana ***I (votazzjoni)
  8.11.Assigurazzjoni u Riassigurazzjoni (Solvenza II) ***I (votazzjoni)
  8.12.Is-sitwazzjoni attwali tal-aġenda ta' Doha għall-iżvilupp (votazzjoni)
  8.13.Pjan ta' Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 2020: Tkebbis mill-ġdid tal-ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa (votazzjoni)
  8.14.L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)
  8.15.Il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea (votazzjoni)
  8.16.It-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-UEM (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 13.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 14.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari
 15.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  15.1.Bangladexx: id-drittijiet tal-bniedem u l-elezzjonijiet li jmiss
  15.2.Qatar: is-sitwazzjoni tal-ħaddiema migranti
  15.3.Ġustizzja ġusta fil-Bolivja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Előd Tóásó u Mario Tadic
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  16.1.Bangladexx: id-drittijiet tal-bniedem u l-elezzjonijiet li jmiss (votazzjoni)
  16.2.Qatar: is-sitwazzjoni tal-ħaddiema migranti (votazzjoni)
  16.3.Ġustizzja ġusta fil-Bolivja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Előd Tóásó u Mario Tadic (votazzjoni)
 17.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Dokumenti mressqa
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat tar-Reġjuni informa lill-awtorità baġitarja dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 et INF 8/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, l-Ombudsman Ewropew informa lill-awtorità baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 4/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25(3) u l-Artikolu 27 tar-Regolament Finanzjarju, l-Ombudsman Ewropew informa lill-awtorità baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 5/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Awdituri informat lill-awtorità baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-07/C/13.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna informa lill-awtorità baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data informa lill-awtorità baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew informa lill-awtorità baġitarja dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 4/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet 1/2013 u 2/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozzi ippreżentati mill-Ombudsman Ewropew dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet 4/2013 et 5/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 4/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Qorti tal-Awdituri dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-07/C/13.

Bi qbil mal-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet INF 4/2013, INF 5/2013, INF 6/2013, INF 7/2013 u INF 8/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja dwar l-approvazzjoni tal-proposti għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 26/2013, DEC 27/2013, DEC 30/2013, DEC 33/2013, DEC 34/2013 u DEC 35/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposti għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 26/2013 (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD)), DEC 30/2013 (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD)) u DEC 35/2013 (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 50(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Qorti tal-Awdituri dwar modifika għall-organigramma tagħha.

Bi qbil mal-Artikolu 203(5) u (7) tar-Regolament Finanzjarju, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna informa lill-awtorità baġitarja dwar l-uffiċċji l-ġodda tiegħu fl-Eġittu.


3. Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (*) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Jutta Haug (A7-0294/2012)

Jutta Haug ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Richard Seeber f'isem il-Grupp PPE, Edite Estrela f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Franco Bonanini Membru mhux affiljat, Jolanta Emilia Hibner, Sandrine Bélier, Anna Rosbach, Mikael Gustafsson, Roger Helmer, Seán Kelly u Zbigniew Ziobro.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki, Karin Kadenbach, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Gerben-Jan Gerbrandy, u Theodor Dumitru Stolojan.

Interventi ta': Janez Potočnik u Jutta Haug.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal- Minuti ta' 21.11.2013.


4. Programm ta' azzjoni għat-tassazzjoni (*) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' azzjoni għat-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Fiscalis 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1482/2007/KE [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Theodor Dumitru Stolojan ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Hynek Fajmon (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Liem Hoang Ngoc f'isem il-Grupp S&D, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, u Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, Ivana Maletić, George Sabin Cutaş, Godfrey Bloom, Lara Comi u Mojca Kleva Kekuš.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Jaroslav Paška u Franz Obermayr.

Interventi ta': Algirdas Šemeta u Theodor Dumitru Stolojan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal- Minuti ta' 21.11.2013.


5. Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2012 (dibattitu)

Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2012 (2013/2833(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (President tal-Qorti tal-Awdituri) għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE, Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, u Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Interventi ta': Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marta Andreasen f'isem il-Grupp ECR, Søren Bo Søndergaard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Michael Theurer, Mirosław Piotrowski, Eva Ortiz Vilella, Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Ivana Maletić, Petri Sarvamaa u Jean-Pierre Audy.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Inés Ayala Sender u Franz Obermayr.

Interventi ta': Algirdas Šemeta, Vítor Manuel da Silva Caldeira u Gerben-Jan Gerbrandy, dwar l-assenza tal-Kunsill (Il-President ħa nota ta' dan).

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.30
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Intervent ta': Sophia in 't Veld dwar ir-riskji għas-sigurtà tal-komunikazzjonijiet telefoniċiu elettroniċi ġewwa l-Parlament (Il-President ħa nota ta' dan).


6.1. Orizzont 2020 - programm qafas għar-riċerka u l-innovazzjoni (2014-2020) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni – Orizzont 2020 (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0499)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0499)

Interventi

Teresa Riera Madurell (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


7. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni tal-Kunsill Nordiku tal-Punent, li ħadet postha fil-gallarija uffiċjali.


8. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

8.1. Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f'Orizzont 2020 ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f''Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)' [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A7-0428/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0500)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0500)


8.2. L-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT): il-kontribuzzjoni tal-EIT għal Ewropa iktar innovattiva [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Marisa Matias (A7-0422/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0501)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0501)


8.3. Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 294/2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0502)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0502)


8.4. Il-Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (2014 - 2020) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (2014-2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0503)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0503)


8.5. Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li Jimplimenta Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014 - 2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0504)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0504)


8.6. L-Istatistika Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-Istatistika Ewropea [COM(2012)0167 - C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0505)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0505)

Interventi

Liem Hoang Ngoc (rapporteur), wara l-votazzjoni.


8.7. Programm tal-UE għall-bidla soċjali u l-innovazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0506)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0506)


8.8. Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (*) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) [COM(2011)0874 - C7-0498/2011- 2011/0428(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Jutta Haug (A7-0294/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0507)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0507)


8.9. Programm ta' azzjoni għat-tassazzjoni (*) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' azzjoni għat-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Fiscalis 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1482/2007/KE [COM(2012)0465 - C7-0242/2012- 2011/0341B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0508)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0508)


8.10. Programm ta' azzjoni għad-dwana ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-2020 (Dwana 2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE [COM(2012)0464 - C7-0241/2012- 2011/0341A(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0509)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0509)


8.11. Assigurazzjoni u Riassigurazzjoni (Solvenza II) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvenza II) rigward id-dati tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni u d-data tar-revoka ta' ċerti Direttivi [COM(2013)0680 - C7-0315/2013- 2013/0327(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0510)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0510)


8.12. Is-sitwazzjoni attwali tal-aġenda ta' Doha għall-iżvilupp (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0492/2013, B7-0493/2013 u B7-0494/2013 (2013/2740(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0492/2013

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0493/2013

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0494/2013

Adozzjoni (P7_TA(2013)0511)

Interventi

Pablo Zalba Bidegain, biex iressaq emenda orali għall-emenda 5, li nżammet.


8.13. Pjan ta' Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 2020: Tkebbis mill-ġdid tal-ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0466/2013 (2013/2532(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0512)


8.14. L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0513)


8.15. Il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea [2013/2125(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A7-0358/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0514)


8.16. It-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-UEM (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0496/2013 (2013/2841(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0515)

Interventi

Pervenche Berès, wara l-votazzjoni.


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Teresa Riera Madurell - A7-0427/2012
Jo Leinen, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrej Plenković, Ewald Stadler, Charles Tannock, Ivana Maletić u Bernd Posselt

Rapport Christian Ehler - A7-0428/2012
Martina Anderson u Seán Kelly

Rapport Marisa Matias - A7-0422/2012
Jo Leinen

Rapport Philippe Lamberts - A7-0403/2012
Seán Kelly

Rapport Jürgen Creutzmann - A7-0420/2012
Joseph Cuschieri, Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Peter Jahr, Seán Kelly, Charles Tannock u Bernd Posselt

Rapport Liem Hoang Ngoc - A7-0436/2012
Seán Kelly

Rapport Jutta Steinruck - A7-0241/2012
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rapport Jutta Haug - A7-0294/2012
Seán Kelly u Dubravka Šuica

Rapport Theodor Dumitru Stolojan - A7-0399/2012
Seán Kelly

Is-sitwazzjoni attwali tal-aġenda ta' Doha għall-iżvilupp - (2013/2740(RSP)) - (B7-0492/2013 - B7-0493/2013 - B7-0494/2013)
Charles Tannock

Rapport Maria Eleni Koppa - A7-0360/2013
Adam Bielan, Seán Kelly u Bernd Posselt

Rapport Michael Gahler - A7-0358/2013
Adam Bielan u Seán Kelly.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.20 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari

Mario Borghezio ressaq talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi tiegħu fil-qafas ta' proċedura pendenti quddiem it-Tribunal ta' Turin.

Skont l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba tressqet lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


13. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet Awstrijaċi responsabbli ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Richard Seeber.

It-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri l-Kumitat JURI, skont l-Artikolu 6(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


14. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti Regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati u implimentattivi għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (13284/1/2013 - C7-0408/2013 - 2011/0153(COD))
irreferut responsabbli: INTA

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti Regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (13283/1/2013 - C7-0411/2013 - 2011/0039(COD))
irreferut responsabbli: INTA

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 22 ta' Novembru 2013.


15. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 19.11.2013.)


15.1. Bangladexx: id-drittijiet tal-bniedem u l-elezzjonijiet li jmiss

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 u B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

Véronique De Keyser u Charles Tannock ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0497/2013 u B7-0531/2013.

Intervent ta': Phil Bennion dwar il-ħin għall-interventi.

Marie-Christine Vergiat, Phil Bennion u Jean Lambert ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0539/2013, B7-0541/2013 u B7-0544/2013.

Interventi ta': Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sari Essayah, Mitro Repo, Bogusław Sonik, Ana Gomes, Jolanta Emilia Hibner, Corina Creţu u Eija-Riitta Korhola.

Intervent ta': Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.1 tal- Minuti ta' 21.11.2013.


15.2. Qatar: is-sitwazzjoni tal-ħaddiema migranti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 u B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake u Barbara Lochbihler ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn u Corina Creţu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Peter Jahr u Carl Schlyter.

Intervent ta': Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.2 tal- Minuti ta' 21.11.2013.


15.3. Ġustizzja ġusta fil-Bolivja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Előd Tóásó u Mario Tadic

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 u B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Charles Tannock, Jürgen Klute, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR, Monica Luisa Macovei, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Jürgen Klute, Sari Essayah u Csaba Sógor, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marie-Christine Vergiat.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krisztina Morvai u Seán Kelly.

Intervent ta': Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.3 tal- Minuti ta' 21.11.2013.


16. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


16.1. Bangladexx: id-drittijiet tal-bniedem u l-elezzjonijiet li jmiss (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013 u B7-0544/2013 (2013/2951(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0497/2013

(flok B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0541/2013 u B7-0544/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik u Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella u Mojca Kleva Kekuš f'isem il-Grupp S&D;

Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0516)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0539/2013 waqgħet.)


16.2. Qatar: is-sitwazzjoni tal-ħaddiema migranti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 u B7-0536/2013 (2013/2952(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0498/2013

(flok B7-0498/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013 u B7-0536/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Emine Bozkurt u Mojca Kleva Kekuš f'isem il-Grupp S&D;

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Robert Rochefort u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou u Iñaki Irazabalbeitia Fernández f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias u Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0517)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0532/2013 u B7-0533/2013 waqgħu.)


16.3. Ġustizzja ġusta fil-Bolivja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Előd Tóásó u Mario Tadic (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013 u B7-0543/2013 (2013/2953(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0499/2013

(flok B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013 u B7-0542/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik u Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D;

Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0518)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0540/2013 u B7-0543/2013 waqgħu.)

Interventi

Véronique De Keyser ressqet emenda orali għall-emenda 5, li ma nżammitx peress li aktar minn wieħed minn kull għaxra mill-Membri preżenti kienu kontriha.


17. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Konsultazzjoni mal-kumitati

Kumitat EMPL

- Finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea (2013/2175(INI))
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

Kumitat JURI (Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Emenda tad-Direttivi 2006/112/KE u 2008/118/KE fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi u b'mod partikolari l-Majott (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: REGI, JURI (Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatai u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: CULT, ITRE, INTA, IMCO, JURI (Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13/11/2013)

Kumitat ECON

- Rapport ta' inkjesta dwar ir-rwol u l-operazzjonijiet tat-Trojka (BĊE, Kummissjoni, FMI) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro (2013/2277(INI))
(opinjoni: AFCO, EMPL, CONT)

Kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13/11/2013)

- Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
irriferut responsabbli: ITRE (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: CULT, JURI, LIBE, REGI, IMCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti (COM(2013)0327 - C7-0167/2013 - 2013/0169(COD))
irriferut responsabbli: AGRI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: PECH, BUDG, ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Kontrolli u attivitajiet imwettqa biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf u ta' regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
irriferut responsabbli: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: PECH, AGRI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Il-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq ta' materjal riproduttiv tal-pjanti (il-liġi tal-materjal riproduttiv tal-pjanti) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
irriferut responsabbli: AGRI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Is-Saħħa tal-Annimali (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
irriferut responsabbli: AGRI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: PECH, ENVI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-allokazzjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri mill-Fond Soċjali Ewropew fl-2013 (COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))
irriferut responsabbli: REGI (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: EMPL (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

Rapport interim (Artikolu 81(3) tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13/11/2013)

Kumitat LIBE

- Rapport interim dwar il-Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (COM(2013)05342013/0255(APP))

Emendi għar-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 212(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar it-tneħħija u l-ħarsien tal-immunità parlamentari (2013/2031(REG))
opinjoni: JURI


19. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 38/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0097/2013 - C7-0395/2013 - 2013/2273(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 40/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0098/2013 - C7-0396/2013 - 2013/2274(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 41/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0099/2013 - C7-0397/2013 - 2013/2275(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-baħħara li temenda d-Direttivi 2008/94/KE, 2009/38/KE, 2002/14/KE, 98/59/KE u 2001/23/KE (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

PECH, TRAN

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 43/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0100/2013 - C7-0412/2013 - 2013/2276(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni fis-settur tas-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk (14165/2013 - C7-0415/2013 - 2013/0315(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.

°
° ° °

Intervent ta': Jean-Pierre Audy, bex juri x-xewqa tiegħu li l-President tal-Kunsill Ewropew, Herman Van Rompuy, jiġi mistieden biex jesprimi ruħu quddiem il-Parlament matul is-seduta ta' Diċembru 2013, qabel il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-18 u d-19 ta' Diċembru 2013 (Il-President ħa nota).


21. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 9 ta' Diċembru 2013 sad-data 12 ta' Diċembru 2013.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bratkowski, Breyer, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Vuljanić, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza