Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 december 2013 - Strasbourg

2. Uttalanden av talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han hyllade minnet av Nelson Mandela som hade avlidit den 5 december 2013.

Han hedrade minnet av de 54 personer som blivit offer då taket i ett shoppingcentrum i Riga hade störtat in den 21 november 2013.

Parlamentet höll en tyst minut.

°
° ° °

Talmannen uppmanade de ukrainska myndigheterna att avhålla sig från allt våld mot demonstranterna i Kiev, och uppmanade alla närvarandet partier att inleda en dialog.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy