Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Lena Kolarska-Bobińska i Rafał Trzaskowski zostali powołani odpowiednio na stanowisko ministra nauki oraz ministra administracji i cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem od dnia 3 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wakat począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwe organy krajowe.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności