Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 december 2013 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

Lena Kolarska-Bobińska och Rafał Trzaskowski hade utsetts till minister för vetenskapspolitik respektive minister för administration och digitalisering i Polen med verkan från den 3 december 2013.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen konstaterade parlamentet att deras platser var vakanta från och med detta datum, och skulle underrätta den berörda nationella myndigheten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy