Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 декември 2013 г. - Страсбург

6. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 211, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 202, параграф 5 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

Констативните посещения и докладите за тези посещения имат за единствена цел да осигурят необходимата информация на комисията, която да ѝ позволи да продължи с разглеждането на петицията. Отговорност за съставянето на тези доклади носят единствено участниците в посещението, които се стремят да постигнат единодушие. При невъзможност за единодушно решение, докладът трябва да съдържа различните фактически констатации или оценки. Докладът се внася в комисията за одобрението му с едно гласуване, освен ако председателят обяви, когато е целесъобразно, че могат да се внесат изменения на части от доклада. Правило 52 не се прилага за тези доклади, нито пряко, нито mutatis mutandis. В случай, че комисията не ги одобри, докладите не се изпращат до председателя на Парламента.“

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване в съответствие с член 211, параграф 4 от Правилника за дейността преди откриването на заседанието на следващия ден вторник 10 декември 2013, то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.

Правна информация - Политика за поверителност