Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. december 2013 - Strasbourg

6. Fortolkning af forretningsordenen

I overensstemmelse med artikel 211, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 202, stk. 5, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Undersøgelsesrejser og rapporter om disse rejser har alene til formål at give udvalget de nødvendige oplysninger til, at det kan foretage en viderebehandling af andragendet. Sådanne rapporter udarbejdes på eneansvar af rejsedeltagerne, der skal søge at nå til enighed. I mangel af sådan enighed skal rapporten anføre de forskellige opfattelser af faktiske forhold eller vurderinger. Rapporten forelægges udvalget til godkendelse ved en enkelt afstemning, medmindre formanden, hvis det er hensigtsmæssigt, erklærer, at ændringsforslag kan fremsættes til dele af rapporten. Artikel 52 finder hverken direkte eller tilsvarende anvendelse på disse rapporter. Rapporter, der ikke er godkendt af udvalget, forelægges ikke for formanden."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 211, stk. 4, gør indsigelse inden åbningen af mødet den følgende dag, tirsdag den 10. december 2013. I modsat fald forelægges fortolkningen for Parlamentet til afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik