Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 9. prosinca 2013. - Strasbourg

6. Tumačenje Poslovnika

Predsjednik u skladu s člankom 211. stavkom 3. Poslovnika informira Parlament o sljedećem tumačenju članka 202. stavka 5. Poslovnika, koje je dao Odbor za ustavna pitanja, kojemu je postavljeno pitanje o primjeni te odredbe:

Posjeti u svrhu utvrđivanja činjenica i izvješća o tim posjetima namijenjeni su isključivo pribavljanju informacija potrebnih odboru za daljnje razmatranje predstavke. Sudionici posjeta isključivo su odgovorni za sastavljanje tih izvješća te nastoje postići konsenzus. Ako ga ne postignu, u izvješću se moraju navesti različita činjenična utvrđenja ili ocjene. Izvješće se podnosi odboru na odobrenje jedinstvenim glasovanjem, osim ako predsjedavajući ne objavi, gdje je primjereno, da se amandmani mogu podnositi i na dijelove izvješća. Članak 52. ne primjenjuje se na ova izvješća, bilo izravno bilo mutatis mutandis. Ako ih odbor ne odobri, izvješća se ne prosljeđuju predsjedniku.”

Ako do početka sutrašnje sjednice u utorak 10. prosinca 2013. tumačenje ne ospori klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika, u skladu s člankom 211. stavkom 4. Poslovnika, ono će se smatrati prihvaćenim. U suprotnom o njemu će glasati Parlament.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti