Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r. - Strasburg

6. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 211 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 202 ust. 5 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

Jedynym celem wyjazdów rozpoznawczych i sprawozdań z wizyt jest dostarczenie komisji informacji niezbędnych do dalszego rozpatrywania petycji. Za sporządzanie takich sprawozdań odpowiedzialni są wyłącznie uczestnicy wyjazdów, którzy dążą do osiągnięcia konsnensusu. W braku takiego konsensusu w sprawozdaniu przedstawia się rozbieżne wnioski dotyczące faktów i oceny. Sprawozdanie przedkładane jest komisji do zatwierdzenia w jednym głosowaniu, o ile przewodniczący nie zezwoli, w uzasadnionych przypadkach, na składanie poprawek do poszczególnych części sprawozdania. Art. 52 nie ma zastosowania do sprawozdań ani bezpośrednio, ani odpowiednio. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdania przez komisję sprawozdanie nie zostaje przekazane Przewodniczącemu Parlamentu”.

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 211 ust. 4 Regulaminu, do czasu otwarcia posiedzenia w dniu jutrzejszym, we wtorek 10 grudnia 2013, wykładnię tę uzna się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności