Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 декември 2013 г. - Страсбург

7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите Verts/ALE и PPE следните искания за назначаване:

- комисия по външни работи: Hiltrud Breyer

- делегация за връзки със страните от Машрека: Gabriele Stauner

- делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Gabriele Stauner

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност