Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r. - Strasburg

7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup Verts/ALE i PPE wnioski w sprawie następujących nominacji:

- Komisja Spraw Zagranicznych: Hiltrud Breyer

- Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku: Gabriele Stauner

- Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Gabriele Stauner

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności