Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. decembra 2013 - Štrasburg

7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín Verts/ALE a PPE tieto žiadosti o vymenovania:

- Výbor pre zahraničné veci: Hiltrud Breyer

- Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku: Gabriele Stauner

- Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Gabriele Stauner

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto vymenovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia