Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 декември 2013 г. - Страсбург

8. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

В съответсвтие с член 87а, парагарф 6, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- Проект на решение на Европейския парламент да не повдига възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) на Комисията от 30 октомври 2013 г. относно условията за предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013)

- Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 октомври 2013 г. за изменение на приложения I, II и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2013)07167) – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Препоръките са на разположение на сайта Séance en direct по време на настоящата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност