Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. prosince 2013 - Štrasburk

8. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 87a odst. 6 jednacího řádu oznámil předsedovi Evropského parlamentu, že nebyla vyslovena žádná námitka proti:

- doporučení k rozhodnutí výboru IMCO nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013)

- doporučení k rozhodnutí výboru INTA nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. října 2013, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučením, doporučení se považují za schválená. V opačném případě se o doporučeních bude hlasovat.

Doporučení jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

Právní upozornění - Ochrana soukromí