Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 9. december 2013 - Strasbourg

8. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, orienteret Europa-Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod følgende retsakter:

- en henstilling til afgørelse fra IMCO om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. oktober 2013 om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013)

- en henstilling til afgørelse fra INTA om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. oktober 2013 om ændring af bilag I, II og IV til Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingerne kan findes på websiden "Séance en direct" under hele denne mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik