Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. detsember 2013 - Strasbourg

8. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Kooskõlas kodukorra artikli 87a lõikega 6 teatas komisjonide esimeeste konverentsi esimees Euroopa Parlamendi presidendile, et vastuväiteid ei ole esitatud järgmistele soovitustele:

- IMCO komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrusele ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni veebisaidil avaldamise tingimuste kohta (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013);

- INTA komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget nimetatud soovituste kohta vastuväiteid, loetakse soovitused heaks kiidetuks. Kui vastuväiteid esitatakse, pannakse soovitused hääletusele.

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika