Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 decembrie 2013 - Strasbourg

8. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

În conformitate cu articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură președintele Conferinței președinților de comisie a comunicat Președintelui Parlamentului că nu a fost prezentată nicio obiecțiune la:

- o recomandare de decizie a comisiei IMCO de a nu formula obiecțiuni la un regulament delegat al Comisei 30 octombrie 2013 privind condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitoare la produse pentru construcții (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013)

- o recomandare de decizie a comisiei INTA de a nu formula obiecțiuni la un regulament delegat al Comisei 30 octombrie 2013 de modificare a anexelor I, II și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Dacă în termen de douăzeci și patru de ore un grup politic sau cel puțin patruzeci de deputați nu se opun acestor recomandări, acestea sunt considerate adoptate. În caz contrar, recomandările vor fi supuse la vot.

Recomandările sunt disponibile pe site-ul Séance en direct pe durata prezentei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate