Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 december 2013 - Strasbourg

8. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 87a.6 i arbetsordningen, hade utskottsordförandekonferensens ordförande meddelat Europaparlamentets talman ingen invändning hade framförts mot följande:

- en rekommendation till beslut från IMCO-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 oktober 2013 om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats (C(2013)07086) – 2013/2928(DEA) (B7-0548/2013)

- en rekommendation till beslut från INTA-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013)

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot dessa rekommendationer inom 24 timmar ska de anses godkända. I annat fall ska de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna finns tillgängliga på webbplatsen ”Séance en direct” under innevarande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy