Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 9. prosinca 2013. - Strasbourg

12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 115. Poslovnika):

- (O-000094/2013) koje su postavili Salvatore Tatarella, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Anna Rosbach i Kartika Tamara Liotard, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Razvoj politike EU-a o zelenoj infrastrukturi (2013/2663(RSP)) (B7-0525/2013);

- (O-000113/2013) koje su postavili Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec i Gabriel Mato Adrover, u ime Odbora PECH, Komisiji: Stanje ribolovnih resursa skuše u sjeverno-istočnom Atlantiku (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013);

- (O-000117/2013) koje su postavili Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Napredak u provedbi Nacionalnih strategija za uključivanje Roma (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013);

- (O-000133/2013) koje je postavio Vital Moreira, u ime Odbora INTA, Komisiji: Mehanizam za praćenje i bodovna lista općeg sustava povlastica plus (GSP+) (2013/2959(RSP)) (B7-0527/2013).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti