Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 декември 2013 г. - Страсбург

13. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз;

- Преработен меморандум за разбирателство със Съединените американски щати относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените американски щати спрямо определени продукти от Европейския съюз;

- Протокол между Европейския съюз и кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и кралство Мароко;

- Протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Сан Марино, от друга страна, във връзка с участието на Република Хърватия, като страна по споразумението вследствие на присъединяването ѝ към Европейския съюз.

Правна информация - Политика за поверителност