Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. prosince 2013 - Štrasburk

13. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie;

- revidované znění Memoranda o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie;

- Protokol mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu;

- Protokol k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a republikou San Marino na straně druhé s ohledem na účast Chorvatské republiky, jakožto smluvní strany, v důsledku jejího přistoupení k Evropské unii.

Právní upozornění - Ochrana soukromí