Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 decembrie 2013 - Strasbourg

13. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană şi Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană;

- Memorandum de înțelegere revizuit cu Statele Unite ale Americii referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană;

- Protocol între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc;

- Protocol la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte, privind participarea Republicii Croația, în calitate de parte contractantă, în urma aderării acesteia la Uniunea Europeană.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate