Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. decembra 2013 - Štrasburg

13. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie;

- Revidované memorandum o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie;

- Protokol medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom;

- Protokol k dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sanmarínskou republikou na strane druhej vzhľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia