Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 december 2013 - Straatsburg

14. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie over de gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van juni 2013 door het Europees Parlement aangenomen resoluties alsook over de tijdens de vergaderperiode van juli 2013 door het Europees Parlement aangenomen resoluties zijn beschikbaar op de site de "Séance en direct".

Juridische mededeling - Privacybeleid