Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0195(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0409/2013

Forhandlinger :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Afstemninger :

PV 10/12/2013 - 7.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0537

Protokol
Mandag den 9. december 2013 - Strasbourg

18. Den fælles fiskeripolitik ***II - Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust forelagde indstillingen ved andenbehandling.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Indlæg af Maria Damanaki (medlem af Kommissionen).

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen, Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen, Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas og Jarosław Leszek Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana og Oleg Valjalo.

Talere: Maria Damanaki og Ulrike Rodust.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.19 i protokollen af 10.12.2013 og punkt 7.20 i protokollen af 10.12.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik