Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0195(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0409/2013

Arutelud :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Hääletused :

PV 10/12/2013 - 7.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0537

Protokoll
Esmaspäev, 9. detsember 2013 - Strasbourg

18. Ühine kalanduspoliitika ***II - Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus (EÜ) 2004/585 [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust tutvustas soovitust teisele lugemisele.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Isabella Lövin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas ja Jarosław Leszek Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana ja Oleg Valjalo.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Ulrike Rodust.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 7.19 ja 10.12.2013protokoll punkt 7.20.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika