Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0195(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0409/2013

Debatten :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Stemmingen :

PV 10/12/2013 - 7.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0537

Notulen
Maandag 9 december 2013 - Straatsburg

18. Gemeenschappelijk visserijbeleid ***II - Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, wijziging van Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en intrekking van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad, Verordening (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit nr. 2004/585/EG van de Raad [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Pat the Cope Gallagher, namens de ALDE-Fractie, Isabella Lövin, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas en Jarosław Leszek Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana en Oleg Valjalo.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki en Ulrike Rodust.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.19 van de notulen van 10.12.2013 en punt 7.20 van de notulen van 10.12.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid