Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0195(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0409/2013

Dezbateri :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Voturi :

PV 10/12/2013 - 7.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0537

Proces-verbal
Luni, 9 decembrie 2013 - Strasbourg

18. Politica comună în domeniul pescuitului ***II - Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură ***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas şi Jarosław Leszek Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana şi Oleg Valjalo.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Ulrike Rodust.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.19 al PV din 10.12.2013 şi punctul 7.20 al PV din 10.12.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate