Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0195(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0409/2013

Rozpravy :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 10/12/2013 - 7.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0537

Zápisnica
Pondelok, 9. decembra 2013 - Štrasburg

18. Spoločná rybárska politika ***II - Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002, nariadenie (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady č. 2004/585/ES [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

Návrh odporúčania do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

Ulrike Rodust uviedla odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Andrew Henry William Brons – nezaradený poslanec, Alain Cadec, Göran Färm, Ian Hudghton, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabelle Thomas a Jarosław Leszek Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato Adrover, Tonino Picula, Chris Davies, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Dubravka Šuica, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Guido Milana a Oleg Valjalo.

Vystúpili: Maria Damanaki a Ulrike Rodust.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.19 zápisnice zo dňa 10.12.2013 a bod 7.20 zápisnice zo dňa 10.12.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia