Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0179(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0395/2013

Dezbateri :

PV 09/12/2013 - 19
CRE 09/12/2013 - 19

Voturi :

PV 10/12/2013 - 7.21
CRE 10/12/2013 - 7.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0539

Proces-verbal
Luni, 9 decembrie 2013 - Strasbourg

19. Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime și pescuitul în apele internaționale ***I - Situația pescuitului de macrou în Atlanticul de Nord-Est (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000113/2013) adresată de Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec şi Gabriel Mato Adrover, în numele Comisiei PECH, adresată Comisiei Situația pescuitului de macrou în Atlanticul de Nord-Est (2013/2890(RSP)) (B7-0526/2013).

Kriton Arsenis şi-a prezentat raportul.

Pat the Cope Gallagher a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Anna Rosbach (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE, Guido Milana, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Chris Davies, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Struan Stevenson și Jarosław Leszek Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Jordan, Antolín Sánchez Presedo, Izaskun Bilbao Barandica, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andreas Mölzer, Maria do Céu Patrão Neves şi Gesine Meissner.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alain Cadec, Ian Hudghton şi Raül Romeva i Rueda.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Kriton Arsenis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.21 al PV din 10.12.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate