Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2066(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0349/2013

Arutelud :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Hääletused :

PV 10/12/2013 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0545

Protokoll
Esmaspäev, 9. detsember 2013 - Strasbourg

21. Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid - Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku sooliste aspektide kohta [2013/2066(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000117/2013), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel komisjonile: Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

Lívia Járóka tutvustas raportit.

Kinga Göncz esitas küsimuse.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Edit Bauer (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Minodora Cliveti fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Dimitar Stoyanov, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võttis Hélène Flautre, kes teatas, et peab arutelu ajal esitatud väiteid vaenulikeks ja rassistlikeks, ning nõudis esimeeste konverentsi poole pöördumist (asepresident kinnitas, et edastab taotluse asjaomasele instantsile).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Franz Obermayr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Alajos Mészáros, María Irigoyen Pérez ja Sari Essayah.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Lívia Járóka.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Juan Fernando López Aguilar kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel: Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (2013/2924(RSP)) (B7-0555/2013)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.12.2013protokoll punkt 9.1 ja 12.12.2013protokoll punkt 12.16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika