Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2066(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0349/2013

Debatten :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Stemmingen :

PV 10/12/2013 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0545

Notulen
Maandag 9 december 2013 - Straatsburg

21. Genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma - Vorderingen bij de uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie van Roma (debat)
CRE

Verslag over genderaspecten van het Europees kader van nationale strategieën voor de integratie van Roma [2013/2066(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000117/2013) van, Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Vorderingen bij de uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie van Roma (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

Lívia Járóka leidt het verslag in.

Kinga Göncz licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Edit Bauer (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Minodora Cliveti, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, en Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dimitar Stoyanov, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Hélène Flautre die haar afkeuring uitspreekt over de tijdens het debat gemaakte opmerkingen die zij haatdragend en racistisch noemt en die wenst dat de kwestie aan de Conferentie van voorzitters wordt voorgelegd (de Voorzitter zegt toe het verzoek aan de ter zake bevoegde diensten te zullen overbrengen).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Franz Obermayr die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Alajos Mészáros, María Irigoyen Pérez en Sari Essayah.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki en Lívia Járóka.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over de geboekte vooruitgang bij de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma (2013/2924(RSP)) (B7-0555/2013)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 10.12.2013 en punt 12.16 van de notulen van 12.12.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid