Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2066(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0349/2013

Rozpravy :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Hlasovanie :

PV 10/12/2013 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0545

Zápisnica
Pondelok, 9. decembra 2013 - Štrasburg

21. Rodové aspekty európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov - Dosiahnutý pokrok vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o o rodových aspektoch európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov [2013/2066(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000117/2013), ktorú položil Juan Fernando López Aguilar v mene výboru LIBE pre Komisiu: Dosiahnutý pokrok vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (2013/2924(RSP)) (B7-0528/2013)

Lívia Járóka uviedla správu.

Kinga Göncz rozvinula otázku.

Vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Minodora Cliveti v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL a Claudio Morganti v mene skupiny EFD.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dimitar Stoyanov, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpila Hélène Flautre, ktorá odsúdila výroky prednesené počas rozpravy ako nenávistné a rasistické a požiadala, aby sa vec postúpila Konferencii predsedov (predseda ju ubezpečil, že túto žiadosť postúpi príslušnému orgánu).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Sandra Petrović Jakovina, Paul Murphy, Franz Obermayr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Alajos Mészáros, María Irigoyen Pérez a Sari Essayah.

Vystúpili: Maria Damanaki a Lívia Járóka.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, o pokroku pri vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov (2013/2924(RSP)) (B7-0555/2013)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 10.12.2013 a bod 12.16 zápisnice zo dňa 12.12.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia