Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 9. december 2013 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Fortolkning af forretningsordenen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 11.Meddelelse fra formanden (frister for forespørgsler til skriftlig besvarelse(forretningsordenens artikel 117) og skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 123))
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 15.Andragender
 16.Modtagne dokumenter
 17.Arbejdsplan
 18.Den fælles fiskeripolitik ***II - Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter ***II (forhandling)
 19.Fiskeri efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav ***I - Situationen for makrelfiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (forhandling)
 20.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko: protokollen om fastsættelse af fiskerimuligheder og finansielle modydelser *** (forhandling)
 21.Kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for integration af romaer - Gennemførelsen af de nationale strategier for romaer (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (kortfattet forelæggelse)
 24.Udvikling og statsopbygning i Sydsudan (kortfattet forelæggelse)
 25.Regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren (kortfattet forelæggelse)
 26.EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren (kortfattet forelæggelse)
 27.CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa (kortfattet forelæggelse)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (231 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) 
 
Protokol (205 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) 
 
Protokol (300 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik