Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 9. joulukuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Työjärjestyksen tulkinta
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 11.Puhemiehen ilmoitus (kirjallisesti vastattavien kysymysten (työjärjestyksen 117 artikla) ja kirjallisten kannanottojen (työjärjestyksen 123 artikla) määräajat)
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Vetoomukset
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Yhteinen kalastuspolitiikka ***II - Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely ***II (keskustelu)
 19.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus ***I - Koillis-Atlantin makrillikalastuksen asema (keskustelu)
 20.EU:n ja Marokon välinen kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta *** (keskustelu)
 21.Romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdat - Kansallisten romaneja koskevien integrointistrategioiden täytäntöönpanon edistyminen (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (lyhyt esittely)
 24.Etelä-Sudanin kehitys ja valtiorakenteiden kehittäminen (lyhyt esittely)
 25.Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille (lyhyt esittely)
 26.EU:n avaruusteollisuuspolitiikka (lyhyt esittely)
 27.CARS 2020: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (lyhyt esittely)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (240 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (210 kb) Läsnäololista (36 kb) 
 
Pöytäkirja (294 kb) Läsnäololista (63 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö