Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Wykładnia Regulaminu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 9.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 11.Komunikat Przewodniczącego (terminy składania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 117 Regulaminu) oraz oświadczeń pisemnych (art. 123 Regulaminu))
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Petycje
 16.Składanie dokumentów
 17.Porządek obrad
 18.Wspólna polityka rybołówstwa ***II - Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury ***II (debata)
 19.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych oraz połowy na wodach międzynarodowych ***I - Sytuacja w zakresie połowów makreli w północno-wschodnim Atlantyku (debata)
 20.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem - protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową *** (debata)
 21.Aspekty płci w kontekście unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów - Realizacja krajowych strategii dotyczących Romów (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie strategicznym UE-Kanada (krótka prezentacja)
 24.Rozwój i budowanie państwowości Sudanu Południowego (krótka prezentacja)
 25.Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji pozabankowych (krótka prezentacja)
 26.Kosmiczna polityka przemysłowa UE (krótka prezentacja)
 27.CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie (krótka prezentacja)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (236 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (282 kb) Lista obecności (36 kb) 
 
Protokół (307 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności