Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 9. decembra 2013 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Výklad rokovacieho poriadku
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 9.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 11.Oznámenie predsedníctva (lehoty pre otázky na písomné zodpovedanie (článok 117 rokovacieho poriadku) a pre písomné vyhlásenia (článok 123 rokovacieho poriadku)
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 14.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 15.Petície
 16.Predloženie dokumentov
 17.Program práce
 18.Spoločná rybárska politika ***II - Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry ***II (rozprava)
 19.Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách ***I - Stav lovu makrely v severovýchodnom Atlantiku (rozprava)
 20.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (rozprava)
 21.Rodové aspekty európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov - Dosiahnutý pokrok vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (stručná prezentácia)
 24.Rozvoj a budovanie štátu v Južnom Sudáne (stručná prezentácia)
 25.Rámec na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií (stručná prezentácia)
 26.Priemyselná politika EÚ v oblasti kozmického priestoru (stručná prezentácia)
 27.CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe (stručná prezentácia)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (232 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (272 kb) Prezenčná listina (36 kb) 
 
Zápisnica (298 kb) Prezenčná listina (64 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia