Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 9 december 2013 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Tolkning av arbetsordningen
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 9.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 11.Meddelanden från ordförandeskapet (tidsfrister för frågor för skriftligt besvarande (artikel 117 i arbetsordningen) och skriftliga förklaringar (artikel 123 i arbetsordningen))
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 15.Framställningar
 16.Inkomna dokument
 17.Arbetsplan
 18.Den gemensamma fiskeripolitiken ***II - Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter ***II (debatt)
 19.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***I - Det aktuella läget för makrillfisket i Nordostatlanten (debatt)
 20.Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)
 21.Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer - Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (kortfattad redogörelse)
 24.Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan (kortfattad redogörelse)
 25.Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (kortfattad redogörelse)
 26.EU:s rymdindustripolitik (kortfattad redogörelse)
 27.Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (kortfattad redogörelse)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (236 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (205 kb) Närvarolista (36 kb) 
 
Protokoll (294 kb) Närvarolista (64 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy