Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0046/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0046/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 10/12/2013 - 7.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

7.25. Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Απριλίου 2013 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2013).

Η πρόταση της Επιτροπής είχε απορριφθεί κατά τη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2013 (σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2013) και η ψηφοφορία επί του σχεδίου ψηφίσματος είχε αναβληθεί την 3η Ιουλίου 2013 ( σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0543)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου