Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0046/2013

Ingediende teksten :

A7-0046/2013

Debatten :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Stemmingen :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Stemverklaringen
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Stemverklaringen
PV 10/12/2013 - 7.25
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Notulen
Dinsdag 10 december 2013 - Straatsburg

7.25. Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Het debat heeft op 15 april 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 15.4.2013).
Het voorstel van de Commissie werd in de vergadering van 16 april 2013 verworpen (punt 8.11 van de notulen van 15.4.2013) en de stemming over de ontwerpresolutie werd op 3 juli 2013 uitgesteld ( punt 8.3 van de notulen van 3.7.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0543)

Juridische mededeling - Privacybeleid