Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0269(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0005/2013

Teksty złożone :

A7-0005/2013

Debaty :

PV 10/12/2013 - 20
CRE 10/12/2013 - 20

Głosowanie :

PV 11/12/2013 - 4.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0572

Protokół
Wtorek, 10 grudnia 2013 r. - Strasburg

20. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał László Andor (członkini Komisji).

Głos zabrali: Alda Sousa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczejREGI), Luís Paulo Alves (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Edit Bauer w imieniu grupy PPE, i Frédéric Daerden w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Angelika Werthmann w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello i Regina Bastos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković i Seán Kelly.

Głos zabrali: László Andor i Marian Harkin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.21 protokołu z dnia 11.12.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności