Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0085(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0394/2013

Ingivna texter :

A7-0394/2013

Debatter :

PV 10/12/2013 - 21
CRE 10/12/2013 - 21

Omröstningar :

PV 11/12/2013 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0554

Protokoll
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg

21. ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare *** (debatt)
CRE

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (konvention nr 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber redogjorde för rekommendationen.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Traian Ungureanu för PPE-gruppen, Richard Falbr för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Danuta Jazłowiecka och Emer Costello.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah.

Talare: László Andor och Inês Cristina Zuber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 11.12.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy