Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0188(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0376/2013

Внесени текстове :

A7-0376/2013

Разисквания :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0573

Протокол
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург

22. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş представи доклада.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Petri Sarvamaa (докладчик по становище на комисията CONT), Sławomir Nitras, от името на групата PPE, Olle Ludvigsson, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Ivana Maletić и Astrid Lulling.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jaroslav Paška.

Изказаха се: Joaquín Almunia и George Sabin Cutaş.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.22 от протокола от 11.12.2013.

Правна информация - Политика за поверителност