Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0188(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0376/2013

Ingivna texter :

A7-0376/2013

Debatter :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Omröstningar :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0573

Protokoll
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg

22. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Petri Sarvamaa (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Sławomir Nitras för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Ivana Maletić och Astrid Lulling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška.

Talare: Joaquín Almunia och George Sabin Cutaş.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.22 i protokollet av den 11.12.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy