Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 10. december 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Program za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 ***I - Program za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 ***I (razprava)
 6.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Program za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Program za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Avtonomni trgovinski preferenciali za Moldavijo ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Konvencija Mednarodne organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu *** (glasovanje)
  7.6.Nedovoljena proizvodnja in trgovina s strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli in strelivom *** (glasovanje)
  7.7.Sporazum EU-Kitajska glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k EU *** (glasovanje)
  7.8.Uvoz govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in povečane dajatve, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije *** (glasovanje)
  7.9.Sporazum o patrnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Slonokoščeno obalo: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka*** (glasovanje)
  7.10.Uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020 * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/001 FI/Nokia, Finska) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.12.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/003 DE/First Solar, Nemčija) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.13.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2012/011/DK/Vestas, Danska) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.14.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu EU–Kanada (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.15.Okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.16.Vesoljska industrijska politika EU (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.17.Rračunalništvo v oblaku (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.18.Poročilo o oceni BEREC (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.19.Skupna ribiška politika ***II (glasovanje)
  7.20.Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***II (glasovanje)
  7.21.Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah ***I (glasovanje)
  7.22.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (glasovanje)
  7.23.Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine ***I (končno glasovanje)
  7.24.Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša ***I (glasovanje)
  7.25.Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi ***I (končno glasovanje)
  7.26.Oblikovanje meril za določitev, kdaj se predelani papir ne obravnava več kot odpadek na podlagi člena 6(1) Direktive 2008/98/ES o odpadkih (glasovanje)
 8.Slavnostna seja - Mali
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Vidiki enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov (glasovanje)
  9.2.Razvoj in izgradnja države v Južnem Sudanu (glasovanje)
  9.3.CARS 2020: akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi (glasovanje)
  9.4.Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (glasovanje)
  9.5.Prostovoljstvo in prostovoljne dejavnosti v Evropi (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razlaga Poslovnika
 14.Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (razprava)
 15.Skupna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije za zunanje delovanje ***I - Instrument za stabilnost ***I - Evropski sosedski instrument ***I - Instrument za predpristopno pomoč ***I - Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami ***I - Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***I - Vzpostavitev instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ***I (razprava)
 16.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 17.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)
 18.Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (razprava)
 19.Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)
 20.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 ***I (razprava)
 21.Konvencija Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu *** (razprava)
 22.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (razprava)
 23.Letno poročilo o politiki konkurence EU (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (243 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Poimensko glasovanje (2050 kb) 
 
Zapisnik (214 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanja (269 kb) Poimensko glasovanje (863 kb) 
 
Zapisnik (275 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanja (677 kb) Poimensko glasovanje (2042 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov