Indiċi 
Minuti
PDF 293kWORD 227k
It-Tlieta, 10 ta' Diċembru 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Programm Ġustizzja għall-2014-2020 ***I - Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014--2020 ***I (dibattitu)
 6.Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili ***I (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Programm Ġustizzja għall-2014-2020 ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014--2020 ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Il-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għall-Moldova ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.4.Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Marokk: protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Il-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza fl-Użu tas-Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol *** (votazzjoni)
  7.6.L-iffabrikar illeċitu u t-traffikar tal-armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti u l-munizzjon tagħhom *** (votazzjoni)
  7.7.Ftehim UE-Ċina rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tal-Bulgarija u tar-Rumanija, matul l-adeżjoni tagħhom fl-UE *** (votazzjoni)
  7.8.L-iimportazzjoni taċ-ċanga ġejja minn annimali li ma jkunux ġew ittrattati b’ċerti ormoni li jinkoraġġixxu t-tkabbir u rigward id-dazji ogħla applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea *** (votazzjoni)
  7.9.Protokoll bejn l-UE u r-Repubblika tal-Côte d'Ivoire li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja*** (votazzjoni)
  7.10.L-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2014 sal-2020 * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.11.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/001 FI/Nokia Salo mill-Finlandja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.12.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/003 DE/First Solar, Ġermanja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.13.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2012/011 DL/Vestas - Danimarka) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.14.In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.15.Qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.16.Il-Politika Industrijali Spazjali tal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.17.Cloud Computing (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.18.Rapport ta' evalwazzjoni rigward il-BEREC (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.19.Il-Politika Komuni tas-Sajd ***II (votazzjoni)
  7.20.L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***II (votazzjoni)
  7.21.L-Atlantiku tal-Grigal: is-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond u s-sajd fl-ilmijiet internazzjonali ***I (votazzjoni)
  7.22.Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili ***I (votazzjoni)
  7.23.Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali ***I (votazzjoni finali)
  7.24.Importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx ***I (votazzjoni)
  7.25.L-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra ***I (votazzjoni finali)
  7.26.L-istabbiliment ta' kriterji li jiddeterminaw meta ċerti tipi ta’ karta riċiklata ma jibqgħux jitqiesu bħala skart skont l-Artikolu 6 (1) tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (votazzjoni)
 8.Seduta solenni - Mali
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Aspetti tal-Ġeneru tal-Qafas Ewropew għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom (votazzjoni)
  9.2.L-iżvilupp l-"bini tal-istat" fis-Sudan t'Isfel (votazzjoni)
  9.3.CARS 2020: lejn industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha, kompetittiva u sostenibbli (votazzjoni)
  9.4.Is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (votazzjoni)
  9.5.Il-volontarjat u x-xogħol volontarju fl-Ewropa (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 14.L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (dibattitu)
 15.L-istabbiliment ta' regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni għal azzjoni esterna ***I - Strument għall-Istabbiltà ***I - Strument Ewropew ta' Viċinat ***I - Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni ***I - Strument ta' Sħubija għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ***I - Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja ***I - Il-ħolqien ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp ***I (dibattitu)
 16.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Atti delegati (Artikolu 87a(6), tar-Regoli ta' Proċedura)
 18.Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (dibattitu)
 19.Id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja 2012 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 20.Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 2014-2020 ***I (dibattitu)
 21.Il-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar ix-xogħol diċenti għall-ħaddiema domestiċi *** (dibattitu)
 22.L-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * (dibattitu)
 23.Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat AGRI bagħat dawn il-corrigenda tat-testi adottati mill-Parlament Ewropew:

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0490(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni (P7_TA-PROV(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0491(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tal-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (P7_TA-PROV(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0492(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni (P7_TA-PROV(2013)0493) (COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet transitorji dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), u li jemenda r-Regolament (UE) Nru .../2013* tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2014 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru .../2013** , (UE) Nru .../2013*** u (UE) Nru .../2013**** tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2014 (P7_TA-PROV(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-corrigenda jitqiesu approvati sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarhom.

Il-corrigenda huma disponibbli fuq is-sit Séance en direct għall-perjodu kemm iddum din is-sessjoni parzjali:


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (2013/2980(RSP))

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Repubblika Ċentru-Afrikana (B7-0561/2013);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Repubblika Ċentru-Afrikana (B7-0570/2013);

- Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella u Antigoni Papadopoulou f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (B7-0571/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa u Anne Delvaux f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (B7-0572/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (B7-0573/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (B7-0575/2013).

II.   It-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (2013/2981(RSP))

- Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (B7-0562/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor u Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, dwar it-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (B7-0577/2013);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (B7-0581/2013);

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (B7-0582/2013);

- Charles Tannock, Adam Bielan u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, dwar it-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (B7-0583/2013).

III.   Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (2013/2982(RSP))

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sri Lanka (B7-0563/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš, Liisa Jaakonsaari u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (B7-0574/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah u Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (B7-0576/2013);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (B7-0578/2013);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Angelika Werthmann, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Sri Lanka (B7-0579/2013);

- Geoffrey Van Orden u Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (B7-0580/2013).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Klaus-Heiner Lehne - DE) (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE))
irreferut responsabbli: CONT

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 46/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0105/2013 - C7-0433/2013 - 2013/2283(GBD))
irreferut responsabbli: BUDG
opinjoni: AFET

- Nomina tas-seba' membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (16916/2013 - C7-0434/2013 - 2013/0814(NLE))
irreferut responsabbli: ENVI

- L-inizjattiva tal-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Estonja, il-Greċja, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Isvezja għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni 2005/681/ĠAI li tistabbilixxi l-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (17043/2013 - C7-0435/2013 - 2013/0812(COD))
irreferut responsabbli: LIBE
opinjoni: BUDG

2) mill-kumitati parlamentari, ir-rapport:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp (COM(2011)0840 - C7-0493/2011 - 2011/0406(COD)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Thijs Berman (A7-0450/2013)

3) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Daniel Caspary u Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bejgħ ta' villaġġi mhux abitati lil kumpaniji privati (B7-0545/2013)

irreferut

responsabbli :

REGI

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-espjant furzat ta' organi (B7-0554/2013)

irreferut

responsabbli :

LIBE


5. Programm Ġustizzja għall-2014-2020 ***I - Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014--2020 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 il-Programm Ġustizzja [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Luigi Berlinguer u Philip Claeys (A7-0396/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza għall-perjodu mill-2014 sal-2020 [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

Luigi Berlinguer, Philip Claeys u Kinga Göncz ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Vytautas Leškevičius (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jean Lambert (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Regina Bastos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Mariya Gabriel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Wim van de Camp, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Janusz Wojciechowski, Mara Bizzotto, Roberta Angelilli, Sarah Ludford, Ruža Tomašić, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kinga Gál u Carlos Coelho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miroslav Mikolášik, Nikola Vuljanić u Salvatore Iacolino.

Interventi ta': Viviane Reding, Vytautas Leškevičius, Philip Claeys u Kinga Göncz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal- Minuti ta' 10.12.2013 u punt 7.2 tal- Minuti ta' 10.12.2013


6. Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-Protezzjoni Ċivili [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

Elisabetta Gardini ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michèle Striffler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Georgios Stavrakakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Ioan Mircea Paşcu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET) u Richard Seeber f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Interventi ta': Edite Estrela f'isem il-Grupp S&D, Rebecca Taylor f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Rosbach f'isem il-Grupp ECR, Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, Csaba Sándor Tabajdi, Paul Nuttall, Horst Schnellhardt, Daciana Octavia Sârbu, Biljana Borzan, Monika Smolková u Oldřich Vlasák (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI).

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Iosif Matula u João Ferreira.

Interventi ta': Kristalina Georgieva u Elisabetta Gardini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.22 tal- Minuti ta' 10.12.2013

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 10.45 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.30)


PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Intervent ta': Satu Hassi biex titlob li l-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar L-istabbiliment ta' kriterji li jiddeterminaw meta ċerti tipi ta’ karta riċiklata ma jibqgħux jitqiesu bħala skart skont l-Artikolu 6 (1) tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (B7-0553/2013) issir wara l-votazzjoni dwar ir-rapport dwar L-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra, rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013).

Il-Parlament approva t-talba.


7.1. Programm Ġustizzja għall-2014-2020 ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 il-Programm Ġustizzja [COM(2011)0759 - C7-0439/2011- 2011/0369(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Luigi Berlinguer u Philip Claeys (A7-0396/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0519)


7.2. Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014--2020 ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza għall-perjodu mill-2014 sal-2020 [COM(2011)0758 - C7-0438/2011- 2011/0344(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Göncz (A7-0397/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0520)


7.3. Il-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għall-Moldova ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova [COM(2013)0678 - C7-0305/2013- 2013/0325(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Iuliu Winkler (A7-0422/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0521)


7.4. Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Marokk: protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk [14165/2013 - C7-0415/2013- 2013/0315(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0417/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0522)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


7.5. Il-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza fl-Użu tas-Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza fl-Użu tas-Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol tal-1990 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 170) [11463/2013 - C7-0236/2013- 2012/0320(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jutta Steinruck (A7-0400/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0523)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


7.6. L-iffabrikar illeċitu u t-traffikar tal-armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti u l-munizzjon tagħhom *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll kontra l-Iffabbrikar Illeċitu u t-Traffikar tal-Armi tan-Nar, il-Partijiet u l-Komponenti u l-Munizzjon tagħhom, li jissupplimenta l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali [12324/2013 - C7-0379/2013- 2013/0083(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Véronique Mathieu Houillon (A7-0359/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0524)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


7.7. Ftehim UE-Ċina rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tal-Bulgarija u tar-Rumanija, matul l-adeżjoni tagħhom fl-UE *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Popolari taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV: 6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea [16112/2012 - C7-0285/2013- 2012/0304(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0332/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0525)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.8. L-iimportazzjoni taċ-ċanga ġejja minn annimali li ma jkunux ġew ittrattati b’ċerti ormoni li jinkoraġġixxu t-tkabbir u rigward id-dazji ogħla applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Memorandum ta' Qbil rivedut mal-Istati Uniti tal-Amerika Rigward l-Importazzjoni taċ-Ċanga ġejja minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b’Ċerti Ormoni li Jinkoraġġixxu t-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea [14374/2013 - C7-0377/2013- 2013/0324(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0427/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0526)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-memorandum ta' ftehim rivedut.


7.9. Protokoll bejn l-UE u r-Repubblika tal-Côte d'Ivoire li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja*** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Côte d'Ivoire (2013-2018) [08701/2013 - C7-0216/2013- 2013/0102(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Jean Louis Cottigny (A7-0416/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0527)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


7.10. L-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2014 sal-2020 * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Komunità għal importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2014 sal-2020 [COM(2013)0552 - C7-0262/2013- 2013/0266(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Gabriel Mato Adrover (A7-0415/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0528)


7.11. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/001 FI/Nokia Salo mill-Finlandja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2013/001 FI/Nokia mill-Finlandja) [COM(2013)0707 - C7-0359/2013- 2013/2264(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0411/2013)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0529)


7.12. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/003 DE/First Solar, Ġermanja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2013/003 DE/First Solar mill-Ġermanja) [COM(2013)0706 - C7-0358/2013- 2013/2263(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Nadezhda Neynsky (A7-0408/2013)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0530)


7.13. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2012/011 DL/Vestas - Danimarka) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2012/011 DK/Vestas mid-Danimarka) [COM(2013)0703 - C7-0357/2013- 2013/2262(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jan Kozłowski (A7-0410/2013)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0531)


7.14. In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li fih ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada [2013/2133(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0407/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0532)


7.15. Qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji [2013/2047(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Kay Swinburne (A7-0343/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0533)


7.16. Il-Politika Industrijali Spazjali tal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Politika Industrijali Spazjali tal-UE - Ir-rilaxx tal-Potenzjal għat-Tkabbir fis-Settur Spazjali [2013/2092(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0534)


7.17. Cloud Computing (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-Cloud Computing fl-Ewropa [2013/2063(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A7-0353/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0535)


7.18. Rapport ta' evalwazzjoni rigward il-BEREC (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li fih l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport ta' evalwazzjoni rigward il-BEREC u l-Uffiċċju [2013/2053(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Salvador Sedó i Alabart (A7-0378/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0536)


7.19. Il-Politika Komuni tas-Sajd ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill (KE) Nru 2004/585 [12007/3/2013 - C7-0375/2013- 2011/0195(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ulrike Rodust (A7-0409/2013)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P7_TA(2013)0537)


7.20. L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 [12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Struan Stevenson (A7-0413/2013)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P7_TA(2013)0538)


7.21. L-Atlantiku tal-Grigal: is-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond u s-sajd fl-ilmijiet internazzjonali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2347/2002 [COM(2012)0371 - C7-0196/2012- 2012/0179(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Kriton Arsenis (A7-0395/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0539)

Kriton Arsenis ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Carmen Fraga Estévez f'isem il-Grupp PPE, tkellmet kontra din il-proposta.

B'votazzjoni elettronika (285 favur , 387 kontra , 15 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta l-proposta.

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0539)


7.22. Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq Mekkaniżmu tal-Unjoni tal-Protezzjoni Ċivili [COM(2011)0934 - C7-0519/2011- 2011/0461(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0540)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0540)


7.23. Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali ***I (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà reżidenzjali [COM(2011)0142 - C7-0085/2011- 2011/0062(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012)

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Settembru 2013 (punt 7 tal- Minuti ta' 10.9.2013).

Il-votazzjoni dwar l-abbozz għal riżoluzzjoni leġiżlattiva ġiet posposta għall-10 ta' Settembru 2013 (punt 11.6 tal- Minuti ta' 10.9.2013).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDA

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0541)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0541)


7.24. Importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx [COM(2012)0172 - C7-0102/2012- 2012/0085(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Paul Murphy (A7-0304/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI U EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0542)

Paul Murphy ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


7.25. L-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra ***I (votazzjoni finali)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE fejn tiċċara d-dispożizzjonijiet dwar l-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0046/2013)

Id-dibattitu sar fid-data 15 ta' April 2013 (punt 16 tal- Minuti ta' 15.4.2013).

Il-proposta tal-Kummissjoni kienet ġiet miċħuda fis-seduta tas-16 ta' April 2013 (punt 8.11 tal- Minuti ta' 15.4.2013) u l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni kienet ġiet posposta għat-3 ta' Lulju 2013 ( punt 8.3 tal- Minuti ta' 3.7.2013).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0543)


7.26. L-istabbiliment ta' kriterji li jiddeterminaw meta ċerti tipi ta’ karta riċiklata ma jibqgħux jitqiesu bħala skart skont l-Artikolu 6 (1) tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa bi qbil mal-Artikolu 88(2), (3) u (4)(c), tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta’ kriterji li jiddeterminaw meta l-karta riċiklata ma tibqax titqies bħala skart skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (D021155/01 – 2012/2742(RPS)) -
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel.
Rapporteurs: Chris Davies, Richard Seeber, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara Liotard, Oreste Rossi u Elisabetta Gardini (B7-0553/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0544)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta formali: 11.55)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Seduta solenni - Mali

Mill-12.05 sal-12.35 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Ibrahim Boubacar Keïta, President ta' Mali.


PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

9. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

9.1. Aspetti tal-Ġeneru tal-Qafas Ewropew għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom (votazzjoni)

Rapport dwar l-Aspetti tal-Ġeneru tal-Qafas Ewropew għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom [2013/2066(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Lívia Járóka (A7-0349/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0545)


9.2. L-iżvilupp l-"bini tal-istat" fis-Sudan t'Isfel (votazzjoni)

Rapport dwar l-isforzi tal-komunità internazzjonali fil-qasam tal-iżvilupp tal-"bini tal-istat" fis-Sudan t'Isfel [2013/2090(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Véronique De Keyser (A7-0380/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0546)

Intervent

Véronique De Keyser ippreżentat emenda orali għall-paragrafu, li nżammet.


9.3. CARS 2020: lejn industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha, kompetittiva u sostenibbli (votazzjoni)

Rapport dwar CARS 2020: lejn industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha, kompetittiva u sostenibbli [2013/2062(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Franck Proust (A7-0391/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0547)


9.4. Is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (votazzjoni)

Rapport dwar is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi [2013/2040(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Edite Estrela (A7-0426/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp EFD)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Gruppi PPE u ECR)

Adozzjoni (P7_TA(2013)0548)

Interventi

Edite Estrela, qabel il-votazzjoni, u Bruno Gollnisch, dwar il-proċedura applikata (il-President fakkar lill-kelliem li l-proċedura kienet ġiet approvata mill-President u mill-Konferenza tal-Presidenti).

Wara l-votazzjoni, tkellmu Edite Estrela, biex titlob ukoll li, fid-dawl tar-riżultat tal-votazzjoni, isimha jitneħħa mir-rapport, u Nuno Melo dwar dan l-aħħar intervent.


9.5. Il-volontarjat u x-xogħol volontarju fl-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar il-volontarjat u l-attivitajiet tal-volontarjat fl-Ewropa [2013/2064(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Marco Scurria (A7-0348/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0549)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Luigi Berlinguer u Philip Claeys - A7-0396/2013
Erminia Mazzoni, Andrej Plenković, Iva Zanicchi u Daniel Hannan

Rapport Kinga Göncz - A7-0397/2013
Daniël van der Stoep, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Iva Zanicchi u Daniel Hannan

Rakkomandazzjoni Carmen Fraga Estévez - A7-0417/2013
Guido Milana, Marisa Matias, Peter Jahr, Antonio Masip Hidalgo u Diane Dodds

Rapport Elisabeth Jeggle - A7-0407/2013
Paul Murphy, Oleg Valjalo, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, u Seán Kelly

Rapport Kay Swinburne - A7-0343/2013
Oleg Valjalo u Seán Kelly

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Ulrike Rodust - A7-0409/2013
Marusya Lyubcheva, Guido Milana, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Ivana Maletić u Charles Tannock

Rapport Kriton Arsenis - A7-0395/2013
Guido Milana u Diane Dodds

Rapport Elisabetta Gardini - A7-0003/2013
Roberta Angelilli, Giommaria Uggias, Ewald Stadler u Andrej Plenković

Rapport Antolín Sánchez Presedo - A7-0202/2012
Antolín Sánchez Presedo, Ruža Tomašić, Dimitar Stoyanov, Dubravka Šuica, Ivana Maletić u Izaskun Bilbao Barandica

Rapport Matthias Groote - A7-0046/2013
Daniël van der Stoep u Dubravka Šuica

Rapport Lívia Járóka - A7-0349/2013
Zdravka Bušić, Joanna Katarzyna Skrzydlewska u Roberta Angelilli

Rapport Véronique De Keyser - A7-0380/2013
Diane Dodds u Charles Tannock

Rapport Franck Proust - A7-0391/2013
Adina-Ioana Vălean, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudette Abela Baldacchino, Francesco De Angelis, Oleg Valjalo u Izaskun Bilbao Barandica

Rapport Edite Estrela - A7-0426/2013
Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Marusya Lyubcheva, Zdravka Bušić, Dimitar Stoyanov, Davor Ivo Stier, Oleg Valjalo, Diane Dodds, Ewald Stadler, Dubravka Šuica, Paul Murphy, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik u Alda Sousa.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.35 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

L-interpretazzjoni tal-Artikolu 202, paragraphe 5 tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, ġiet imħabbra waqt il-plenarja tal-bieraħ (punt 6 tal- Minuti ta' 9.12.2013).

Billi l-interpretazzjoni ma ġietx ikkontestata minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, bi qbil mal-Artikolu 211(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din l-interpretazzjoni tqieset bħala adottata (P7_TA(2013)0550).


14. L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (2013/2983(RSP))

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni), f'isem Catherine Ashton, Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp EFD, Adrian Severin Membru mhux affiljat, Elmar Brok, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tatjana Ždanoka, Evgeni Kirilov, Leonidas Donskis, Werner Schulz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rebecca Harms, Paweł Robert Kowal, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Elmar Brok u Jacek Saryusz-Wolski, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paweł Robert Kowal, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, György Schöpflin, Boris Zala, Ria Oomen-Ruijten, Zigmantas Balčytis, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Victor Boştinaru, Alojz Peterle, Michael Gahler, Davor Ivo Stier u Laima Liucija Andrikienė.

Intervent ta': Vytautas Leškevičius (President fil-kariga tal-Kunsill).

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marusya Lyubcheva, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Rebecca Harms, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ana Gomes, Tunne Kelam, Anneli Jäätteenmäki, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Tatjana Ždanoka u Inês Cristina Zuber.

Intervent ta': Štefan Füle.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.17 tal- Minuti ta' 12.12.2013


15. L-istabbiliment ta' regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni għal azzjoni esterna ***I - Strument għall-Istabbiltà ***I - Strument Ewropew ta' Viċinat ***I - Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni ***I - Strument ta' Sħubija għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ***I - Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja ***I - Il-ħolqien ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni għal azzjoni esterna [COM(2011)0842 - C7-0494/2011- 2011/0415(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0447/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument għall-Istabbiltà [COM(2011)0845 - C7-0497/2011- 2011/0413(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew ta' Viċinat [COM(2011)0839 - C7-0492/2011- 2011/0405(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Eduard Kukan (A7-0449/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II) [COM(2011)0838 - C7-0491/2011- 2011/0404(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Libor Rouček (A7-0445/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Sħubija għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi [COM(2011)0843 - C7-0495/2011- 2011/0411(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja [COM(2011)0844 - C7-0496/2011- 2011/0412(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp [COM(2011)0840 - C7-0493/2011- 2011/0406(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Thijs Berman (A7-0450/2013)

Elmar Brok, Barbara Lochbihler (sostitut ta' Reinhard Bütikofer), Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White, Alexander Graf Lambsdorff u Thijs Berman ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Vytautas Leškevičius (President fil-kariga tal-Kunsill), Andris Piebalgs u Štefan Füle (Membri tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ana Gomes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Filip Kaczmarek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Cristian Dan Preda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Enrique Guerrero Salom (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Nirj Deva (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), María Auxiliadora Correa Zamora (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Laima Liucija Andrikienė (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Helmut Scholz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Jan Kozłowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Nadezhda Neynsky (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), María Muñiz De Urquiza (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Sylvana Rapti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Marije Cornelissen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Konrad Szymański (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Niki Tzavela (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Joachim Zeller (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Iosif Matula (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Mariya Gabriel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, u Ioan Mircea Paşcu f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Interventi ta': Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Gay Mitchell, Roberto Gualtieri, Marietje Schaake, Eva Joly, Paweł Robert Kowal, Willy Meyer, Andrew Henry William Brons, Monica Luisa Macovei, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland, Francisco José Millán Mon, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Sari Essayah, Richard Howitt u Santiago Fisas Ayxela.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Kinga Gál, Marusya Lyubcheva, Barbara Lochbihler, Tonino Picula u Oleg Valjalo.

Interventi ta': Andris Piebalgs, Vytautas Leškevičius, Barbara Lochbihler, Eduard Kukan, Libor Rouček, Antonio López-Istúriz White u Thijs Berman.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.14 tal- Minuti ta' 11.12.2013, punt 4.15 tal- Minuti ta' 11.12.2013, punt 4.16 tal- Minuti ta' 11.12.2013, punt 4.17 tal- Minuti ta' 11.12.2013, punt 4.18 tal- Minuti ta' 11.12.2013, punt 4.19 tal- Minuti ta' 11.12.2013 u punt 4.20 tal- Minuti ta' 11.12.2013


16. Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-corrigenda P7_TA-PROV(2013)0482(COR01), P7_TA-PROV(2013)0483(COR01), P7_TA-PROV(2013)0484(COR01), P7_TA-PROV(2013)0485(COR01), P7_TA-PROV(2013)0486(COR01) u P7_TA-PROV(2013)0487(COR01) tħabbru fis-seduta tal-lbieraħ (punt 9 tal- Minuti ta' 9.12.2013).

Billi ma kien hemm l-ebda tressiq għal votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, b'konformità mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-corrigenda tqiesu bħala approvati.


17. Atti delegati (Artikolu 87a(6), tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat IMCO biex ma ssirx oġġezzjoni għar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ottubru 2013 dwar il-kundizzjonijiet biex titqiegħed għad-dispożizzjoni f'websajt dikjarazzjoni dwar il-prestazzjoni ta' prodotti għall-bini (C(2013)07086 - 2013/2928(DEA)) (B7-0548/2013) tħabbret fis-seduta tal-bieraħ (punt 8 tal- Minuti ta' 9.12.2013).

L-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni ma tressqet fl-iskadenza ta' 24 siegħa stabbilita fl-Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura.

B'hekk, din ir-rakkomandazzjoni tqieset approvata b'seħħ mill-10 ta' Diċembru 2013, u d-deċiżjoni se tiġi ppubblikata fit-Testi adottati tas-seduta tal-11 ta' Diċembru 2013.

°
° ° °

Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat INTA biex ma ssirx oġġezzjoni għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ottubru 2013 li jemenda l-Annessi I, II u IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA)) (B7-0547/2013) tħabbret fis-seduta tal-bieraħ (punt 8 tal- Minuti ta' 9.12.2013).

Il-Gruppi Verts/ALE u GUE/NGL oġġezzjonaw għal din ir-rakkomandazzjoni fl-iskadenza ta' 24 siegħa stabbilita skont l-Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura.

B'hekk, din ir-rakkomandazzjoni ġiet reġistrata fil-votazzjoni tat-12 ta' Diċembru 2013.


18. Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (2013/2879(RSP))

Vytautas Leškevičius (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Nikola Vuljanić f'isem il-Grupp GUE/NGL, Doris Pack f'isem il-Grupp PPE, Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, u Davor Ivo Stier.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eduard Kukan, Tonino Picula u Marije Cornelissen.

Interventi ta': Štefan Füle u Vytautas Leškevičius.

Il-mozzjoni għal-riżoluzzjoni li għandha titressaq skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.18 tal- Minuti ta' 12.12.2013


19. Id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja 2012 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-2012 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2012 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni [2013/2152(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Eduard Kukan (A7-0418/2013)

Eduard Kukan ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

Intervent ta': Vytautas Leškevičius (President fil-kariga tal-Kunsill) f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Mikael Gustafsson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Mariya Gabriel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE, Maria Eleni Koppa f'isem il-Grupp S&D, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Ewald Stadler Membru mhux affiljat, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Filip Kaczmarek, Joanna Senyszyn, Sajjad Karim, Bernd Posselt u Alf Svensson.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė u Andrej Plenković.

Interventi ta': Vytautas Leškevičius u Eduard Kukan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.24 tal- Minuti ta' 11.12.2013.


20. Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 2014-2020 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014 - 2020) [COM(2011)0608 - C7-0319/2011- 2011/0269(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marian Harkin (A7-0005/2013)

Marian Harkin ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Alda Sousa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Jens Geier (rapporteur għal opinjoni tal-KumitatREGI), Luís Paulo Alves (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Edit Bauer f'isem il-Grupp PPE, u Frédéric Daerden f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Interventi ta': Angelika Werthmann f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp EFD, Patricia van der Kammen Membru mhux affiljata, Thomas Mann, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Emer Costello u Regina Bastos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Danuta Jazłowiecka, Sari Essayah, Inês Cristina Zuber, Andrej Plenković u Seán Kelly.

Interventi ta': László Andor u Marian Harkin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.21 tal- Minuti ta' 11.12.2013.


21. Il-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar ix-xogħol diċenti għall-ħaddiema domestiċi *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċizjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-UE, il-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol tal-2011 dwar ix-xogħol diċenti għall-ħaddiema domestiċi (Konvenzjoni Nru 189) [11462/2013 - C7-0234/2013- 2013/0085(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013)

Inês Cristina Zuber ippreżentat ir-rakkomandazzjoni.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Traian Ungureanu f'isem il-Grupp PPE, Richard Falbr f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Danuta Jazłowiecka u Emer Costello.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sari Essayah.

Interventi ta': László Andor u Inês Cristina Zuber.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal- Minuti ta' 11.12.2013.


22. L-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE rigward l-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni [COM(2013)0348 - C7-0200/2013- 2013/0188(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013)

George Sabin Cutaş ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Petri Sarvamaa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Sławomir Nitras f'isem il-Grupp PPE, Olle Ludvigsson f'isem il-Grupp S&D, Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivana Maletić u Astrid Lulling.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jaroslav Paška.

Interventi ta': Joaquín Almunia u George Sabin Cutaş.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.22 tal- Minuti ta' 11.12.2013.


23. Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE [2013/2075(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

Ramon Tremosa i Balcells ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, u Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp S&D.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness u Danuta Jazłowiecka.

Interventi ta': Joaquín Almunia u Ramon Tremosa i Balcells.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.25 tal- Minuti ta' 11.12.2013.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 524.086/OJME).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.45.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza