Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

2. Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά P7_TA-PROV(2013)0490(COR01), P7_TA-PROV(2013)0491(COR01), P7_TA-PROV(2013)0492(COR01), P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) και P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) ανακοινώθηκαν στη χθεσινή ολομέλεια (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2013).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία τα διορθωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα διορθωτικά αυτά λογίζονται εγκριθέντα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου