Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 december 2013 - Straatsburg

2. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

Rectificaties P7_TA-PROV(2013)0490(COR01), P7_TA-PROV(2013)0491(COR01), P7_TA-PROV(2013)0492(COR01), P7_TA-PROV(2013)0493(COR01) en P7_TA-PROV(2013)0494(COR01) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 2 van de notulen van 10.12.2013).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificaties in stemming te brengen overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement, worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid