Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2626(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0560/2013

Forhandlinger :

PV 11/12/2013 - 3
CRE 11/12/2013 - 3

Afstemninger :

PV 12/12/2013 - 12.19
CRE 12/12/2013 - 12.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0597

Protokol
Onsdag den 11. december 2013 - Strasbourg

3. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (2013/2626(RSP))

Vytautas Leškevičius (formand for Rådet) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Pierre Audy, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrew Henry William Brons, og Elmar Brok.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: William (The Earl of) Dartmouth, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Elmar Brok, som denne besvarede, Roberto Gualtieri, Graham Watson, Tarja Cronberg, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Rolandas Paksas, Nicole Sinclaire, Algirdas Saudargas, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jill Evans, Evžen Tošenovský, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa, Charles Goerens, Bas Eickhout, Martina Anderson, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, Mojca Kleva Kekuš, Marine Le Pen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Udo Bullmann, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rebecca Harms, Paulo Rangel, Glenis Willmott, Marietta Giannakou, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karin Kadenbach, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Gay Mitchell, Ana Gomes, Frank Engel, Tunne Kelam og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Ioan Mircea Paşcu, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, Czesław Adam Siekierski, Tonino Picula, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová og Joseph Cuschieri.

Talere: Maroš Šefčovič og Vytautas Leškevičius.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Jean-Pierre Audy, Michael Gahler og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri, Elisa Ferreira og Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen, og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (2013/2626(RSP)) (B7-0560/2013)

- Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, om forberedelserne af Det Europæiske Råd den 19. - 20. december 2013 (2013/2626(RSP)) (B7-0565/2013)

- Sven Giegold og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, om forberedelse af mødet i Det Europæiske Råds møde den 19.-20. december 2013 (2013/2626(RSP)) (B7-0566/2013)

- Martin Callanan for ECR-Gruppen, om forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 19.-20. december 2013 (2013/2626(RSP)) (B7-0584/2013)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.19 i protokollen af 12.12.2013.

(Mødet udsat kl. 11.50)

(Fra kl. 11.50 til 12.20 samledes Parlamentet i anledning af overrækkelsen af LUX-filmprisen)

(Mødet genoptaget kl. 12.20)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik